job job  

Families of Fungus Beetles

1.Ciidae-minute tree fungus beetles,

2.Tenebrionidae-Darkling Beetles,

3.Erotylidae – Pleasing Fungus Beetles ,

4.Endomychidae – Handsome Fungus Beetles,

5.Tetratomidae -polypore fungus beetles,

6.Leiodidae-round fungus beetles,

7.Cryptophagidae-silken fungus beetles,

8.Mycetophagidae-hairy fungus beetles,

9.Salpingidae- narrow-waisted bark beetles,

10. Staphylinidae

11. Zopheridae